Arrel de la publicació, el passat 8 de març, al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) del «Projecte de Reglament pel qual es regula el fondeig i el règim jurídic de les instal·lacions d’amarratge a l’Estany des Peix» s’ha obert el termini per presentar les sol·licituds per obtenir un amarratge en aquest espai. S’estableix un període de 30 dies hàbils des del dia de la publicació, i el darrer dia de presentació de sol·licituds és el dia 22 d’abril.


Les obres d’instal·lació que s’estan duent a terme habilitaran una zona de fondeig en pantalà, amb un total de 78 amarratges, i una zona de fondeig en boies ecològiques, amb 207 amarratges més. En conjunt, es disposaran d’un total de 285 fondejos al voltant de tot l’Estany des Peix per a embarcacions entre 4 i 10 metres d’eslora.


Per a la sol·licitud, cal presentar una sèrie de documentació relativa a l’embarcació i el seu titular, així com aquelles proves que puguin demostrar que l’embarcació estava fondejada abans del 5 de juliol de 2002, cosa que permetrà obtenir un avantatge a l’hora de obtenir un amarratge i una major puntuació. L’atorgament de les places serà en funció de la puntuació obtinguda, marcada per les característiques de l’embarcació i el temps d’ús de l’Estany des Peix com a espai de fondeig.

Whitesand Solutions t’ajudarà a presentar tota la documentació necessaria i a demostrar l’antiguitat del fondeig. Contacta amb nosaltres. Estarem encantades d’ajudar-te!