SOLUCIONS 

Solucions per a la transició energètica i l’economia circular

Solucions per a la millora en la gestió de la costa

Solucions per a la conservació marina

Solucions per a la formació ambiental i sensibilització

· Solucions per a la transició energètica i economia circular

· Solucions per a la millora en la gestió de residus

Estudi de consums i proposta tècnica personalitzada sobre l’estalvi energètic i econòmic en la factura (particulars, comunitats de veïns, estades turístiques i empreses)

Resta euros en la factura de la llum gràcies al nou model d’autoconsum

Projectes “clau en mà”: tramitació de subvencions, instal·lació i manteniment posterior

CONSERVACIÓ MARINA I DE LA COSTA

Serveis d’assessorament tècnic especialitzat en biologia marina, gestió de costes, enginyeria marina i pesca en les àrees de:

Regulació d’activitats marítimes. Ordenació del fondeig.

Desenvolupament de programes de vigilància ambiental d’infraestructures costaneres

Estudis de qualitat ambiental d’aigües marines i costaneres

CONSERVACIÓ DELS RECURSOS PESQUERS I ESTRATÈGIES MARINES

Estudis de poblacions d’espècies d’interès pesquer. Seguiment ambiental de reserves marines. Estudis socioeconòmics i d’afeccions a l’activitat pesquera.

Busseig tècnic i cientific: Mapping i producció d’ecocartogràfics. Filmació i imatges submarines.

Turisme sostenible en la costa: Planificació, gestió i desenvolupament de nous productes turístics.

FORMACIÓ AMBIENTAL I SENSIBILITZACIÓ

Disseny de campanyes i jornades tècniques