Sa Bassa de s’Espalmador és un important aiguamoll altament divers i amb gran potencial per a la conservació de les aus marines. La quantitat d’aigua dolça o salada a les seves llacunes depèn de l’estació de l’any en la que ens trobem: la imatge de portada va ser captada el 6 de gener de 2021 i s’observa una gran quantitat d’aigua dolça a causa de la infiltració i una major quantitat d’aigua de pluja, el que provoca una menor salinitat. La següent imatge va ser captada el 7 d’agost de 2020 i mostra una major evaporació de l’aigua dolça i intrusió salina de la mar, el que genera una major salinitat.

Aquest pronunciat desequilibri halohidrobiològic dificulta el desenvolupament de comunitats de microorganismes i invertebrats que favoreixen la proliferació d’aus marines a la zona. S’ha comprovat que, si s’apliquen tasques de manteniment com les que s’estan realitzant a Ses Salines, pot ser possible recuperar l’equilibri i, per tant, afavorir i potenciar la biodiversitat de l’aiguamoll durant tot l’any. Recuperar el valor ambiental de s’Espalmador és especialment interessant, doncs aquest aiguamoll és l’exemple milenari del que ancestralment era la zona de Ses Salines de Formentera. Pot ser permet respondre a la pregunta: com era l’entorn de Ses Salines sense l’explotació salinera? La resposta es troba a les imatges!