POLÍTICA DE PRIVACITAT
y AVIS LEGAL

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

MARTA CARDONA CAPDEVILA, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web: www.whitesandsolutions.es, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de DAISEE AGUILERA FLETCHER.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de DAISEE AGUILERA FLETCHER. Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

DAISEE AGUILERA FLETCHER adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar el propi usuari a través d’email a: info@whitesandsolutions.es, o a l’adreça situada al carrer Venda Es Molí i s’Estany, 9999, Código Postal 07871, Formentera (Islas Baleares).

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a DAISEE AGUILERA FLETCHER.


FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

AMB QUINA FINALITAT TRACTAREM TEVES DADES PERSONALS?

A DAISEE AGUILERA FLETCHER tractarem les teves dades personals demanades a través del lloc web: www.whitesandsolutions.es , amb les següents finalitats:

  1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través de www.whitesandsolutions.es , per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
  2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a www.whitesandsolutions.es .
  3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de www.martacardona.cat i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça abans esmentada.

Els camps d’aquests registres són d’ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

PER QUANT TEMPS ES CONSERVEN LES DADES PERSONALS RECOLLIDES?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o l’usuari no demani la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.


LEGITIMACIÓ

El tractament de les seves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

  1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de DAISEE AGUILERA FLETCHER. En tot cas, els termes i condicions es posaran a la seva disposició de forma prèvia a una eventual contractació.
  2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que el vam informar posant a la seva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pot acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens faciliti les seves dades o ho faci de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.


DESTINATARIS

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a DAISEE AGUILERA FLETCHER llevat obligació legal.

Com encarregats de tractament, tenim contractats als següents proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

Proveïdor de hosting i serveis de correu electrònic: CDMON


DADES RECOPILADES PER USUARIS DELS SERVEIS

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, DAISEE AGUILERA FLETCHER no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del Reglament General de Protecció de Dades  (RGPD).


RETENCIÓ DE DADES EN CONFORMITAT A LA LSSI

DAISEE AGUILERA FLETCHER  informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i / o tribunals o del Ministeri que així els requereixi .

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.


DRETS PROPIETAT INTEL·LECTUAL
WWW.WHITESANDSOLUTIONS.ES    

DAISEE AGUILERA FLETCHER és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, «know how» i tots els altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.martacardona.cat i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.whitesandsolutions.es sense el consentiment previ i per escrit.

L’usuari/a ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per MARTA CARDONA CAPDEVILA, tot i ser gratuïts i/o de disposició pública.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL PROGRAMARI

DAISEE AGUILERA FLETCHER disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.

Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessita autorització per escrit per part de DAISEE AGUILERA FLETCHER, i queda prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de DAISEE AGUILERA FLETCHER, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS ALLOTJATS

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per DAISEE AGUILERA FLETCHER i, en particular de:

  • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
  • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de DAISEE AGUILERA FLETCHER, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
  • Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
  • La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.
  • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari/a té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de terceres persones i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció/aó de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com a principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari/a indemnitzarà DAISEE AGUILERA FLETCHER per les despeses que generés la imputació de DAISEE AGUILERA FLETCHER. en alguna causa que fos responsabilitat a l’usuari/a, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.


PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ ALLOTJADA

DAISEE AGUILERA FLETCHER realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimits i/o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per DAISEE AGUILERA FLETCHER , quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a DAISEE AGUILERA FLETCHER.


COMUNICACIONS COMERCIALS

En aplicació de la LSSI, DAISEE AGUILERA FLETCHER no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris/ies de les mateixes.

En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia DAISEE AGUILERA FLETCHER si està autoritzat l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de DAISEE AGUILERA FLETCHER CAPDEVILA que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el/la client.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.

 

 

AVÍS LEGAL

DAISEE AGUILERA FLETCHER, amb DNI 47260251-N i adreça al carrer dirección en C/ Venda Es Molí i s’Estany, 9999, Código Postal 07871, Formentera (Islas Baleares), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte , inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines web de: www.martacardona.cat

Amb els límits establerts a la llei, DAISEE AGUILERA FLETCHER no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i informació no vinculen a DAISEE AGUILERA FLETCHER ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de DAISEE AGUILERA FLETCHER poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que DAISEE AGUILERA FLETCHER no pot controlar. Per tant, DAISEE AGUILERA FLETCHER no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de DAISEE AGUILERA FLETCHER o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de DAISEE AGUILERA FLETCHER.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que DAISEE AGUILERA FLETCHER ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades li informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de DAISEE AGUILERA FLETCHER per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc Web.

L’informem també que té la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: info@whitesandsolutions.es, o a l’adreça situada al carrer Venda Es Molí i s’Estany, 9999, Código Postal 07871 en Formentera (Islas Baleares)